Những câu châm ngôn trong cuộc sống phần 2.

Cập nhật : 9/4/2011 10:00:43 AM


    Cũng như người đầu bếp: Người hướng đạo sư phải biết làm cho mọi người nuốt trôi những Đạo ngôn ! 

     Chứ không phải: chỉ dùng những ngôn từ trên chin tầng mây, dành cho người Thiên cổ”. Tỏ ra : Đa văn, nhiều chữ, khiến cho Đạo thêm thần bí. Tín đồ mê nhầm, lạc hướng!

   Người xưa có câu : " Xử việc chớ nên nóng nảy ; dạy người đừng có bóng bảy cao xa "

   
     Đạo Phật là một môn tâm lý, đạo đức học, môn khoa học tâm linh, dựa vào đó để sống và phải sống như thế nào. ( Trên nguyên lý “ Duyên khởi, hồi quang phản chiếu, ảo ảnh”, bởi những “ Tần số của năng lượng vô tuyến điện” trong mỗi niệm khởi nghĩ của ta dẫn đến thuyết Nhân Quả ). Chứ không phải chỉ đơn thuần ở vấn đề : Lòng Tin " … hoặc " Cầu xin " ... mà thôi !
   

     Dù bạn đang ở vào bất cứ địa vị nào trong xã hội : Một hùng biện gia, một chính trị gia, một “ Đạo đức” gia hay một đại thương gia. Dù bạn nói gì, hay làm gì đi nữa…Chúng ta vẫn chỉ là những diễn viên, đang “ Biểu diễn” những ngón " Tiểu Xảo cố che đậy nội tâm thật của mình, để dành dật: “ Danh, quyền và lợi”. Những tấn “ Bi hài kịch ”: “ Khi vinh, khi nhục ” mà thôi ! Có gì đáng...để bạn tự hào, để gây thêm oán đối, một đời bất an. Tại sao bạn cứ phải gượng gạo trình diễn một cách vô duyên và dở hơi, mà không thể vứt bỏ ý nghĩ rồ dại ấy đi !

 Bạn còn sống trong mơ tới bao giờ ???

 

 

  

                 In trang này  
>>Xem Thêm